roenfr

Întrunire la Haga

Grupul de lucru al Bibliotecii Digitale Europene din care face parte şi reprezentantul BNRM, se va întruni în luna mai la Haga. Vor fi luate în discuţie spre a fi prezentate Comitetului Managerial al CENL, Strategia de Brand a TEL şi a bibliotecilor naţionale participante la proiect, Planul de produse şi servicii pe anul 2012 şi alte aspecte tehnologice, manageriale şi informatice legate de dezvoltarea în continuare a BDE şi a bibliotecilor naţionale digitale.

Aniversare Nicolai Sclifosovski

În cadrul megaproiectuluii „Basarabenii în lume" promovat de BNRM, în sediul central este deschisă publicului expoziţia consacrată aniversării a 175-a de la naşterea marelui medic chirurg rus Nicolai Sclifosovski, originar din Basarabia.

Omagiu lui Anatol Codru

În spaţiul colecţiilor de moldavistică funcţionează expoziţia documentară consacrată aniversării a 75-a de la naşterea regretatului poe şi regizor Anatol Codru.

Vernisaj de frumuseţi pascale

În sediul Alexie Mateevici va fi deschisă, de pe data de 18 aprilie, expoziţia „Teme şi subiecte pascale în arta plastică".

O contribuţie de excepţie la filosofia românească

Printr-o solie de poeţi,doctorul filosof Radu George Serafim de la Universitatea din Bucureşti ne-a trimis în dar o carte de aproape o mie de pagini intitulată „Oglindirea întru românism ca rânduială şi dumirire", apărută în editura ARTPRINT. E o continuare la un nou nivel a ontologiei fiinţei româneşti începută de marii filosofi români din perioada interbelică. La disertaţie este anexat un Fragmentarium în care naţiunea este abordată ca persoană istorico-diacronică.

Pilda cu daruri

După ce au citit informaţia publicată pe site-ul BNRM despre darul şi atitudinea acad.Dumitru Matcovschi faţă de BNRM,un grup de scriitori de peste Prut intenţionează să ofere Bibliotecii noastre seturi de cărţi publicate de ei.

Un duet expoziţional

Artiştii plastici Lucia Domenti şi Pavel Boldescu sunt prezenţi într-o inedită expoziţie de pictură şi tapiserie vernisată în Sala de arte din sediul Alexie Mateevici (blocul nr 2).