roenfr

Albastrul Libertăţii

Astfel şi-a intitulat expoziţia de tablouri desfăşurată în sala Vasile Alecsandri din sediul central pictorul Cezar Secrieru. Vernisajul este consacrat aniversării a 20-a a Independenţei Republicii Moldova. Întemeiată pe un joc intertextual care nu poate să nu-ţi trezească asocieri cu albastrul de Voroneţ, pânzele lui, concepute după principiul serialităţii, redau nuanţele jubilării celeste generată de cucerirea Independenţei Moldovei.

Donaţie de excepţie

Institutul Român de studii Inter-ortodoxe şi Inter-religioase a oferit în dar Bibliotecii Naţionale ediţia cu ilustraţii, în 8 volume, a Bibliei(Septuagintei) diortosite de cel care a fost marele cărturar şi mitropolit Bartolomeu (Valeriu)Anania, plecat la cele veşnice la 31 ianuarie 2011. Cele 8 volume, scoase în editura Litera, prezintă un model de arta cărţi.

Ceremonia de închidere a Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii

Va avea loc pe data de 5 septembrie în sala de conferinţe din sediul central, cu începere de la ora 11.00. Vor fi înmânate premiile pentru cele mai citite cărţii ale Moldovei pe anul 2010, Testimoniile de Laureat ale învingătorilor în concursurile pentru cel mai activ cititor, cea mai bună familie cititoare, cea mai bună bibliotecă organizatoare a lecturii publice, cele mai bune desene pe motivele vieţii şi operei lui Grigore Vieru, cei mai activi scriitori. Vezi programul festivităţii.

Un Colocviu biblioteconomic moldo-româno-italian

Va avea loc la 1 septembrie în Sala de arte din sediul Alexie Mateevici, cu începere de la ora 10.00. Evenimentul este organizat de Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova, Asociaţia Bibliotecarilor din Roma şi Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României.

Revista MOLDOVA la 45 de ani

Miercuri, 27 iulie, în sala de conferinţe din sediul central, a avut loc prezentarea numărului festiv al revistei Moldova, consacrat aniversării a 45-a de la fondarea acestei prestigioase publicaţii. În mesajul său de felicitare, dl Marian Lupu, preşedintele interimar al Republicii Moldova, zice că această revistă e ca o carte care înaripează sufletele. Redactorul-şef Nicolae Roşca spune că ea este o iubire de o jumătate de secol. Ion Puiu o asociază cu semnul şi semnalul, Pavel Proca, cu scutul şi efigia. Prezentarea a fost concepută ca o reprezentaţie în care au fost prinşi cu zicerile şi cu amintirile lor cei mai de seamă reprezentanţi ai generaţiilor de colaboratori ai redacţiei şi de autori (scriitori, savanţi, politicieni, oameni de cultură), au evoluat maeştri ai artei naţionale.

500 ani de la nasterea lui Giorgio Vasari

La cinci sute de ani de la naşterea celebrului pictor, arhitect şi istoric al artelor italian (1511-1574), in spaţiile colecţiilor de arte din sediul Alexie Mateevici a fost inaugurată, la 30 iulie, o expoziţie de documente şi reproduceri de artă. Nelipsită este în acest vernisaj şi lucrarea care i-a adus faimă mondială netrecătoare lui Vasari: ”Vieţile celor mai renumiţi arhitecţi, pictori şi sculptori italieni, de la Cimabue până la în timpurile noastre” (1550 şi 1568).

Donaţie memorabilă

Biblioteca Naţională a intrat în posesia colecţiei particulare a familiei celebrului filolog, scriitor şi om al cetăţii, cavaler al Ordinului Republicii, Valentin Mândâcanu. În numele familiei, donaţia a fost făcută de fiul Emil, doctor în filologie.