roenfr

Depozit Legal românesc pentru BNRM

Începând cu anul 2011, pentru a obţine acreditarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, editurile din România au obligaţia să trimită câte un exemplar din fiecare carte tipărită în limba română în domeniul ştiinţelor umaniste la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Această condiţie preliminară va conduce, în mod implicit, şi la crearea la noi a unui mediu pentru cercetare calitativ nou.

Donaţii de carte

  • Un şir de edituri participante la ediţia a 20-a a SIC a oferit Bibliotecii noastre donaţii preţioase. Printre acestea se remarcă editura Patriarhiei Române, editurile Eikon, Sophia, Chatisma, Civitas, Princeps-Edit, Vicovia, Axis Libris, Biblioteca Naţională a Portugaliei, Bibliotecile Judeţene din Iaşi şi Galaţi, Biblioteche di Roma, ambasadele Bulgariei şi SUA ş.a.
  • Editura Universităţii de Nord din Baia Mare ne-a trimis două monografii de excepţie semnate de Vadim Guzun: ”Marea foamete sovietică, 1926-1936” şi „Foametea, peatiletka şi ferma colectivă: documente diplomatice româneşti, 1926-1936”, ambele publicate în anul 2011.

Întruniri internaţionale

  • Cea de a 25-a adunare anuală a CENL (Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Naţionale Europene) al cărei membru este şi directorul general al BNRM, va avea loc la finele lunii septembrie la Kopenhaga.
  • Întrunirea ordinară a partenerilor Bibliotecii Digitale Mondiale, printre care se numără şi BNRM, va avea loc în luna noiembrie la Munich.

Asambleea Bibliotecară Euroasiatică

Asambleea Bibliotecară Euroasiatică organizează în baza marilor biblioteci moscovite o decadă de stagiere a tinerilor bibliotecari din Bibliotecile membre consacrată aspectelor noi ale informatizării şi activităţii informaţionale.Va participa şi un tânăr specialist de la BNRM.

Duplex Chişinău-Iaşi

Salonul Internaţional de Carte revine la practica organizării pe rând a lui în oraşele de reşedinţă ale celor două biblioteci care l-au iniţiat acum 20 de ani: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, din Chişinău, şi Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi din Iaşi. La Iaşi evenimentul se va produce în zilele de 29-30 septembrie.

2011-08-26 invitatie small

Salonul Internaţional de Carte

Ediţia a 20-a a Salonului Internaţional de Carte, consacrată Anului Grigore Vieru şi aniversării a 20-a a Independeţei Republicii Moldova va fi inaugurată miercuri, 31 august, la ora 12.00, în sediul central al Bibliotecii Naţionale. Va fi expusă producţia editorială a peste 300 edituri din 18 ţări, în total peste 10 mii titluri de produse editoriale pe suporturi tradiţionale şi în format electronic. Va avea loc, cum ar zice Andrei Pleşu, o reţea de întâmplări culturale minunate. Editurile participante vor propune vizitatorilor produse la preţuri reduse, iar unele titluri vor fi oferite în mod gratuit. Vedeţi laureaţii SIC 2011.
Vă aşteptăm la Biblioteca Naţională!

Cărţile Independenţei

Astfel este intitulată expoziţia-eveniment desfăşurată în spaţiul expoziţional din sediul central al BNRM. Sunt expuse cărţile premiate la cele 20 de ediţii ale Salobului Internaţional de Carte, cărţi care constituie în ansamblul lor o oglindă a evoluţiei stărilor de fapt în Moldova în cele două decenii de libertate. Sunt expuse deasemenea publicaţii şi documente în care este reflectată lupta pentru independenţă, viaţa şi activitatea oamenilor cetăţii care s-au consacrat plenar înfiripării şi dezvoltării statului democratic, integrării europene a ţării.