roenfr

Omagiu lui Emil Cioran

Pe data de 7 aprilie, la ora 14.00, în spaţiul expoziţional din sediul Vasile Alecsandri (blocul central) va avea loc inaugurarea festivă a expoziţiei-eveniment consacrată centenarului naşterii autorului Schimbării la faţă a României, mare scriitor şi filosof român.

Masă rotundă

La 8 aprilie, în Sala de arte din sediul Alexie Mateevici, va avea loc o masă rotundă consacrată Unirii din 27 martie a Basarabiei cu România. Vor participa istorici, scriitori, oameni de cultură.

Întâlnire cu editori din Marea Britanie

La 8 aprilie, cu începere de la ora 8.00, în Sala de conferinţe şi în spaţiul colecţiei Literaturile lumii va avea loc prezentarea producţiei editurii Macmillan a companiei „Britanica".

Veşti bune din Estonia

În urma negocierilor excelenţei sale Victor Guzun, ambasador al RM la Tallin, pe care le-a susţinut la ministerul estonian de afaceri externe, Bibliotecile Naţionale ale Moldovei şi Estoniei vor organiza o suită de acţiuni comune la Tallin, unde vor semna, oficial, un Acord strategic de colaborare bilaterală.

Un dar de la Dumitru Matcovschi

Scriitorul Dumitru Matcovschi, unul din prietenii vechi ai BNRM, participant şi protagonist la numeroase activităţi ale instituţiei noastre, a afirmat recent că, în viziunea sa, Biblioteca Naţională este unul din ultimele refugii ale adevăratei culturi naţionale. Iar alaltăieri a trimis în dar Bibliotecii mai multe cărţi menite să facă parte din colecţiile patrimoniale.

Donaţie de cărţi de la scriitorii moscoviţi

Un grup de scriitori ruşi a iniţiat programul „Vecinii buni”, în cadrul căruia se fac colecte de cărţi pentru 100 de biblioteci naţionale şi universitare din spaţiul CSI. Scriitoarea L.Uliţkaia a coordonat colectarea de cărţi preţioase pentru Biblioteca Naţională a Moldovei. Donaţia a fost transportată la Chişinău prin străduinţele Ambasadei Republicii Moldova la Moscova şi conţine 100 de lucrări de valoare universală.

Concurs de afişe de bibliotecă

Biblioteca Naţională participă la Concursul Naţional de Afişe de bibliotecă care va avea loc în cadrul ediţiei a 2-a a Simpozionului Naţional Mijloace moderne de atragere a publicului în biblioteci, în perioada 18-20 mai. Lucrările au fost deja expediate la Brăila, compoziţiile graficianului nostru Dragoş Popa-Miu trezind de pe acum un interes deosebit.