roenfr

Conferința națională a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova

“Dezvoltare. Impact. Sustenabilitate”

Consiliul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, invita doritorii să participe la evenimentul profesional, Conferința Națională ABRM cu tema “Dezvoltare. Impact. Sustenabilitate”. Agenda conferinței va include sesiuni paralele: Advocacy, Programe, Servicii, Tehnologii.  În cadrul Conferinței va avea loc Adunarea Generală ABRM, alegerile organelor de conducere a ABRM.

Evenimentul va avea loc la 14 noiembrie 2019 cu începere de la ora 10:00, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, bloc central, et. 2, Sala de Lectură Nr 1 (str. 31 august 1989, 78A Chișinău). 

Expoziție de publicații
“Dumitru MATCOVSCHI - lacrima de dor a Basarabiei”

„Matcovschi este o prezență verticală,
un arbore ale cărui frunze nu îngălbenesc niciodată”
Constantin Ciopraga

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la expoziția cu genericul „Dumitru Matcovschi - lacrima de dor a Basarabiei". În cadrul expoziției sunt prezente opera scriitorului publicată în ediții periodice, începând cu 1959, cât și în volume, antologii, plachete de poezii, proza, dramaturgia cât și opera poetului tradusă în limbi străine. La fel sunt expuse documente ce reflectă activitatea academică și publicistică a lui Dumitru Matcovschi: enciclopedii și dicționare de critică literară, culegeri de articole, critică și date biografice. Un capitol aparte este destinat poeziilor autorului, care au fost puse pe note de către compozitori autohtoni.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 17 octombrie – 30 noiembrie 2019, spaţiul expozițional, bloc central, etajul 1 (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

 

EXPOZIȚIE
„Acte basarabene în limba română din perioada țaristă (1812 – 1917)”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la expoziția „Acte basarabene în limba română din perioada țaristă (1812 – 1917)”, în care sunt expuse hrisoave și documente restaurate în cadrul proiectului „HRISOAVE BASARABENE ȘI ALTE DOCUMENTE ISTORICE DIN SEC. XIX”, care s-a finalizat la 30 septembrie 2019, sprijinit financiar de către Ambasada SUA în Republica Moldova, prin intermediul Fondului Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală.

Documentele expuse ilustrează evoluția evenimentelor istorice din provincie, promovarea aspectelor istorice a vieții social-politice și culturale a Basarabiei în sec. XIX.

Expoziția va fi deschisă pentru vizitatori începând cu 11 octombrie – 30 decembrie 2019, Muzeul Cărții. et. 1, bloc II (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Expoziţie de fotografii
"Polonia. 15 ani în Uniunea Europeană"

Biblioteca Națională a Republicii Moldova va inviță la expoziţia de fotografii pe planşete "Polonia. 15 ani în Uniunea Europeană", prezentată de Institutul Polonez la București. La ceremonia deschiderii expoziţiei va participa, dna Agnieszka SKIETERSKA, Director Institutului Polonez la Bucureşti.

„Polonia. 15 ani în Uniunea Europeană” este o expoziție care prezintă drumul Poloniei către integrarea europeană și succesele pe care le-a obținut datorită apartenenței sale la singura și cea mai mare organizație de acest tip din lume.

Expoziția va fi deschisă pentru vizitatori începând cu 27 septembrie 2019 până la 31 octombrie 2019, bloc central, et. 2, spațiu expozițional (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

 

“Culorile Tării de Dor”
EXPOZIȚIA PICTORILOR ION ȘI ADRIAN MORARU

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, vă invită la expoziția personală a pictorilor ION și ADRIAN MORARU, reîntorși recent la Chișinău din SUA. Familia Moraru sărbătorește cei 25 de ani de activitate în promovarea Culturii și Artelor Plastice în spațiul cultural din Republica Moldova, Europa și Statele Unite ale Americii. 

Realizate împreună cu managerul Tamara Ciuhrii-Moraru, numeroasele expoziții ale pictorilor Ion și Adrian Moraru în Muzeele de Artă din Chișinău, Cluj-Napoca și Piatra-Neamț, galerii de Arte de la Banca Mondială din Washington DC, SUA, Salmagundi Fine Art Club, New York, Sediul Națiunilor Unite din Geneva, Elveția, Consiliul Europei din Strasbourg, Franța, Artexpo NYC și Artexpo din Las Vegas, SUA, etc. – ne permit să numim Familia MORARU drept AMBASADORI AI CULTURII DIN REPUBLICA MOLDOVA.
Vă invităm să descoperiți lucrări care, cu siguranță, vă vor răscoli sufletul!

Expoziția va fi deschisă pentru vizitatori începând cu 23 august 2019 până la 1 noiembrie 2019, Sala de Conferințe “Alexe Rău”, et. 1, bloc central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).