roenfr

NOCTURNA BIBLIOTECILOR 2019
Biblioteca – spațiul de interacțiune și creativitate

Biblioteca Națională a Republicii Moldova își deschide ușile pentru vizitatorii de toate vârstele, oferindu-le un program complex inedit in cadrul ediției Nocturnei Bibliotecilor 2019, cu genericul “Biblioteca – spațiul de interacțiune și creativitate”.

Nocturna Bibliotecilor este organizată în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, susținută de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova și este o sărbătoare a cărții și a bibliotecii.

Pentru cei care doresc să petreacă timpul într-o atmosferă agreabilă Biblioteca Națională propune: ateliere de creație și scriere, atelier de pictură, jocuri interactive și intelectuale, master-class de ikebana, vizite în spațiile bibliotecii și în locurile cu acces închis pentru utilizatori, prezentări interactive, expoziții inedite se cărti, cărți poștale, fotografii și alte surprize.

Pentru toti vizitatorii Biblioteca Națională pregătește surprize și oferă posibilitatea obținerii permisului de cititor în mod gratuit.

Vizitatorii sunt așteptați la data de 27 septembrie 2019, cu începere de la ora 15.00.

 

Conferința științifică internațională
„PATRIMONIUL CULTURAL DE IERI – IMPLICAȚII ÎN DEZVOLTAREA
SOCIETĂȚII DURABILE DE MÂÎNE”, ediția I, 2019
23-24 septembrie 2019

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău organizează Conferința științifică internațională „PATRIMONIUL CULTURAL DE IERI – IMPLICAȚII ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DURABILE DE MÂÎNE”, ediția I, proiect 19. 00059.06.20F/ MS.
Manifestarea științifică urmărește transformarea patrimoniului cultural în sursă de dezvoltare durabilă și coeziune socială; integrarea patrimoniului cultural în diverse sfere ale serviciilor publice; armonizarea politicilor naționale în domeniu cu cele eoropene. Conferința este organizată de instituții de cercetare, inovare și învățământ implicate în valorificarea științifică a patrimoniului cultural.
Prin rezultatele obținute vor fi identificate soluții de realizare a sarcinilor de conservare a pieselor de patrimoniu, care vor deveni un instrument de lucru eficient, pus la dispoziția factorilor de decizie, ce sunt în măsură să amelioreze condițiile de salvgardare a patrimoniului din Republica Moldova.
Evenimentul va avea loc la 23-24 septembrie 2019, cu începere de la ora 10.00, la BNRM, blocul central, etajul 2, Sala de lectură nr. 1 (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Programul conferinței științifice internaționale

 

Lansare de carte
„MOȘTENIRI COMUNE=COMMON HERITAGE= ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Ambasada Austriei la Chișinău vă invită la lansarea culegerii „MOȘTENIRI COMUNE = COMMON HERITAGE = ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ”, Chișinău, 2019. Culegerea integrează materialele Conferinței internaționale „2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural: Multiculturalismul și Tradiția Austriei”, care a fost organizată la 12 iunie 2018 la inițiativa Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, Ambasadei Austriei la Chișinău și Forumului Cultural Austriac București.
Volumul prezintă o experiență inedită a părților implicate în organizarea reuniunii, urmărind scopul de a informa comunitatea privind rolul și importanța studierii moștenirii culturale a Imperiului Habsburgic (conferința a fost prilejuită de consemnarea în anul 2018 a 100 de ani de la destrămarea Imperiului Austro-Ungar), al patrimoniului cultural/documentar austriac, prezent în Republica Moldova.
Evenimentul va avea loc la 26 septembrie 2019, ora 14.00, Centrul Pro-European de servicii și comunicare, blocul central, etajul III, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

 

Conferința internațională
„Lectura ca bază pentru cultură, cunoaştere şi dezvoltare”

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova vă invită să participați la Conferința internațională „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaştere şi dezvoltare”, organizată în cadrul Programului Național LecturaCentral, ed. II, 2019. Lucrările Conferinţei vor integra comunicări de sinteză ale reprezentanților mediului biblioteconomic, profesoral, academic şi editorial.

Programul conferinței

Pentru informații:
Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie. tel.: 022 240070;
e-mail: bnrmvo2012@gmail.com; studiisicercetaribnrm@gmail.com; dbiblio@bnrm.md

Conferința va avea loc la 25 septembrie 2019, ora 10.00, BNRM, blocul 1, et. 2, Sala de lectură 1 (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

 

Expoziție-eveniment
„PATRIA, NEAMUL ȘI GRAIUL...”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la inaugurarea Expoziției-eveniment „PATRIA, NEAMUL ȘI GRAIUL ...” consacrată omagiului 30 de ani de Latinitate și de Renaștere Națională, revenirii limbii române la grafia latină și decretarea ei ca limbă de stat, luptei pentru independență. 

Expoziția reunește circa 160 de lucrări, monografii, albume, ediții periodice, fotografii – documente ce oglindesc viața politică din 1989-1991 și lupta înaintașilor noștri pentru democrație și libertate. Vor fi expuse primele cărți apărute în grafia latină ale autorilor Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Ion Vatamanu, Leonida Lari, Valeriu Matei, Lidia Istrati, Renata Verejanu, Ion Hadârcă, Dumitru Matcovschi ș.a., dezvăluiri despre lupta pentru independență, cărți de memorie.
Invitați: Acad. Nicolae Dabija; Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, Ministru al Educației, Culturii și Cercetării al RM
Evenimentul va avea loc la 31 august 2019, ora 12.00, spațiul expozițional, etaj I, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).