roenfr

Noutăţi

Lansare colecție consacrată Marii Uniri
„ROMÂNIA: MAREA UNIRE 1918-2018. 100 DE CĂRȚI”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Institutul de Istorie din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, vă invită la lansarea colecției de cărți istorice consacrate Marii Uniri, întitulată „ROMÂNIA: MAREA UNIRE 1918-2018. 100 DE CĂRȚI”, tipărită de Editura Tipo Moldova (Iași) în coordonarea prof univ., dr. Ioan SCURTU.

Cele 100 de titluri (160 de volume), selectate și incluse în această colecție, au fost publicate în diferite perioade atât în România, cât și în Republica Moldova și oferă o imagine concretă asupra istoriografiei românești din sec. XX și începutul sec. XXI cu referire la Marea Unire din 1918.

Invitați de onoare:

E. S. Daniel IONIȚĂ, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova; Igor ȘAROV, Secretar General al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, dr. în istorie; Aurel ȘTEFANACHI, poet, director, Editura Tipo Moldova (Iași); Ion NEGREI, dr. în istorie; Gheorghe NEGRU, dr. în istorie; Iurie COLESNIC, dr. „Honoris Causa”; Anatol PETRENCU, dr. hab. În istorie; Ion ȚURCANU, dr. în istorie.

Evenimentul va avea loc la 28 martie 2019, ora 13.00, Spațiul expozițional Publicații seriale, etajul III, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Vernisare expoziție de pictură a
pictorului Furdui Damian

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la vernisarea expoziției personale a pictorului DAMIAN FURDUI, director și profesor la Școala de Arte Plastice „Gheorghe Vrabie”, or. Fălești.

Invitați de onoare: Excelența Sa, Zdenek KREJCI, Ambasadorul Cehiei în Republica Moldova; Cezara GHEORGHIȚĂ, dr. în pedagogie, conf. univ., șef catedră Pictură, Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă”.

Moderator: Elena PINTILEI, director general BNRM.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 22 martie – 25 mai 2019, Sala Arte și Hărți, blocul II.

Evenimentul va avea loc la 22 martie 2019, ora 15.00, Sala Arte și Hărți, blocul II, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Simpozion anual
ANUL BIBLIOLOGIC 2018, ediţia a 28-a

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, organizează Simpozionul Anul Bibliologic cu genericul „Anul reașezării activității bibliotecare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare”, ediţia a XXVIII-a. Lucrările Simpozionului se vor axa asupra: promovării Legii cu privire la biblioteci; elaborarea instrumentelor necesare pentru implementarea Legii; implementarea/monitorizarea realizării strategiilor naționale și instituționale; diversificarea resurselor, produselor și serviciilor de interes pentru utilizatori; promovarea permanentă și implicarea în realizarea ODD-urilor; dezvoltarea competențelor bibliotecarilor și utilizatorilor, în special în TI.

Evenimentul va avea loc la 27 martie 2019, ora 10.00, BNRM, Sala de lectură nr. 1, et. 2, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Agenda evenimentului

Sesiunea științifică comemorativă
dedicată scriitorului Nicolae Costenco
„Eu voi veni la voi înmărmurit și tragic…”

Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, în colaborare cu Catedra Științe Sociale, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în municipiul Chișinău, invită doritorii la Sesiunea științifică comemorativă cu genericul „Eu voi veni la voi înmărmurit și tragic…”, dedicată scriitorului și poetului român basarabean Nicolai Costenco (21.12.1913 – 29.07.1993). Acțiunea vine și în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 ODD-uri. Obiectivul 4: Educație de calitate. Asigurarea unei educații incluzive și echitabile, de calitate și promovarea oportunităților de învățare continuă pentru toți.

Participanți: scriitori, jurnaliști, familia scriitorului, istorici și studenți ai facultăților Filologie, Geografie și Pedagogie ale UST.

Moderator: Aurelia FELEA, doctor în istorie.

Evenimentul va avea loc la 26 martie 2019, ora 14.00, Sala de Lectură nr. 1, Centrul de Informare ONU, etajul II, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”)